Skończył się okres abonamentowy Integra WebShop - w celu przedłużenia licencji skontaktuj się z działem handlowym pod nr 94 348 8000.
Aby aktywować licencję należy w programie Integra 7 wywołać aktualizację przynajmniej jednego towaru poprzez funkcję „Wyślij do integra WebShop”.